Gastronomi ve Mutfak Sanatları uzmanları; turizm, seyahat ve ulaştırma sektörlerinde restoran veya otel gibi yoğun olarak müşterilerin yararlandığı yeme, içme, eğlenme ve konaklamanın da birlikte yapılabildiği uygun mekânları bulunan yerlerde çalışırlar. Genellikle özel müşteri portföyüne sahip toplantı ve yemeklerin verilebildiği büyük lokanta ve restoranlarda çalışma imkânları mevcuttur. Gastronomi ve Mutfak Sanatları uzmanları ayrıca gıda ürünlerinin işlendiği ve anında müşteriye sunulabildiği yerlerde görev yaparlar. İlave olarak yemek veren endüstriyel usullerle üretim yapan yemek fabrikalarında da görev yaparlar. Aynı şekilde hizmetler sektörü alanında da gelişerek değişen restoran ve fast-food işletmeleri de istihdamda etken olabilecektir. Öğrenciler ek olarak yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak bu alanda doktor unvanına da sahip olabilirler.