Bilindiği üzere genelde turizm, özelde de gastronomi sektörü, emek-yoğun bir sektördür. Gastronomi lisans programı, YÖK tarafından onaylanmış olup 2020-2021 Akademik yılından itibaren Turizm Fakültesi bünyesinde eğitime başlamıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, sektöre dair gerekli teorik ve pratik bilgi ve becerilerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası platformda rekabet edebilecek nitelikte yerel ve dünya mutfaklarını tanıyan ve hazırlayabilen, yiyecek içecek sektöründe üst düzey yöneticilik yapabilen, yemek pişirebilmenin yanında mutfağın diğer disiplinlerle olan ilişkisini de analiz edebilen şef adayları yetiştirmeyi amaçlar. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı tecrübeli ve bilgili Gastronomi Uzmanları yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin dünyadaki değişimleri yakından takip edebilecekleri ortamlar yaratmak ve sektörle birebir ilişki kurarak öğrencilerin pratik becerilerini artırmak programın hedefleri arasındadır. Öğrencilerin farklı kültürler ve mutfaklara ilişkin bilgi birikimlerini artırabilmek adına seminer ve workshoplar düzenlemek ve sektörünü önde gelen şef ve gurmeleri ile öğrencileri sürekli bir araya getirmek hedeflenir. Özellikle lisans eğitimine olan yoğun talebe bağlı olarak gastronomi alanında öğretim üyesi açığı da ortaya çıkmaktadır. Bu açığı kapatabilmek ve yiyecek ve içecek endüstrisi ile ilgili alanlarda bilgi birikimini artırmanın yanı sıra, uygulamalı eğitimin kalitesini uluslararası düzeyde akredite etmek, gastronomi eğitiminde mükemmele ulaşmak ve sektör ile işbirliğini daha da güçlendirerek sektörün beklentilerini karşılayabilecek, vazgeçilmez niteliklere sahip mezunlar yetiştirmek programın amaçları olarak sıralanabilir.
Sıralanan bu amaçlar çerçevesinde programı hedefleri:

  • Yiyecek ve içecek sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli ve eğitimli uzman ve yönetici adaylarının sayısının artmasına katkı sağlamak,
  • Kıbrıs mutfağı araştırmalarına katkı sağlamak,
  • Öğrencilerimizin bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adayları olarak yetişmesini sağlayacak şekilde analitik düşünme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı sunmak,
  • Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu uzman eleman ve yönetici adaylarını yetiştirmek,
  • Öğrencilerimizin bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adayları olarak yetişmesini sağlayacak şekilde analitik düşünme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı sunmaktır.